nfz-logo

REFUNDACJA NFZ:

Aby otrzymać refundację na protezę należy uzyskać wniosek na zaopatrzenie w wyroby medyczne od lekarza chirurga lub ortopedy, który następnie należy potwierdzić w NFZ.

logo-PFRON

Dofinansowania PCPR / MOPS
Jeśli pacjent ma problem z wpłaceniem udziału własnego lub dopłaty przy zakupie sprzętu ortopedycznego, który jest refundowany przez NFZ powinien zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych refundowanych przez NFZ
Jeśli przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy został już przyznany przez NFZ, pacjent może się starać się o dofinansowanie z placówki powiatowej. Uwaga!!! W niektórych województwach wymagane jest aby to pacjent uiścił najpierw swój wkład własny a następnie PCPR po przyznaniu refundacji zwraca tę kwotę pacjentowi. Instytucje te mogą dofinansować do 150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny/środek pomocniczy (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez NFZ);

II Indywidualny przedmiot ortopedyczny na zamówienie
Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:

 1. Kopia zlecenia (wniosku) wydanego przez lekarza i potwierdzonego przez NFZ- pierwszy raz gdy zaczyna się produkcja protezy, kolejny raz – uzupełniony zrealizowany z datą odbioru i podpisem odbiorcy, po odebraniu wyrobu.
 2. Fakturę PRO-FORMA z wyceną wnioskowanego dofinansowania, a po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania- LUB
 3. Fakturę VAT na przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy (faktura musi zawierać informację o wartości wpłaty własnej i wartości refundacji NFZ)
 4. Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym np. decyzja z ZUS o wysokości renty, 3 ostatnie odcinki emerytury, zaświadczenie z zakładu pracy itp. w zależności od sposobu pozyskiwania dochodu.
 5. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności kopia i oryginał do wglądu
 6. Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).
 7. Numer NIP (ewentualnie)
 1. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych. Jest to dofinansowanie, które pozwala na przystosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. W tym przypadku dofinansowanie obejmuje nie tylko zakup sprzętu np.: łóżka rehabilitacyjnego, schodołazu, podnośnika transportowo-kąpielowego, podnośnika wannowego, ramp do samochodu i innych specjalnych urządzeń ułatwiających komunikowanie się osobom niepełnosprawnym ale również prace budowlane. Wysokość tego dofinansowania wynosi do 80% wartości sprzętu lub wykonanych prac. Aby otrzymać tego typu dofinansowanie należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 • Dokument stanowiący podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier.
 • Kosztorys na zakup urządzenia do likwidacji barier lub projekt i kosztorys inwestorski z firmy budowlanej.
 • Zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier.
 • Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS). Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury vat/rachunku z odroczonym terminem płatności, odbiór prac przez pracownika PCPR/MOPS.
aktywny_samorzad

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

Program dofinansowań ze środków PFRON w ramach aktywizacji zawodowej skierowany do osób niepełnosprawnych. Aby skorzystać ze środków należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. http://www.pfron.org.pl/
„Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości” dla osób spełniających kryteria, uwzględniając m.in:

 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • stopień niepełnosprawności
 • potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
 • potwierdzoną opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programieKwoty maksymalnej pomocy z programu kształtują się następująco:
  Dla protez nowoczesnych na 3-cim poziomie jakości
 • w zakresie ręki – 9.000 zł
 • przedramienia – 20.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
 • na poziomie podudzia – 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

 • udział własny 10% ceny brutto zakupu/usługi.

 

Więcej informacji pod adresem:

 

www.pfron.org.pl, zakładka:     Programy realizowane obecnie – Aktywny Samorząd i na stronach Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie odpowiednio dla miejsca zamieszkania.

logo_mr

 RATY

Wszystkie komercyjnie świadczone usługi możesz szybko realizować w całej Polsce bez angażowania gotówki – dzięki systemowi ratalnemu MediRaty. Spłacisz je w niskich ratach, w najbardziej dla siebie wygodnej opcji ratalnej. Dowiedz się więcej i zamów finansowanie pod nr tel.:
22 266 83 70

odszkodowania

ODSZKODOWANIA

Miałeś wypadek?

Kancelaria zajmuje się dochodzeniem różnego rodzaju roszczeń odszkodowawczych. Proces likwidacji szkody prowadzony jest przez prawników. Nie ma kosztów wstępnych. Zadzwoń i dowiedz się więcej 22 433 73 73

FUNDACJE

Jeśli potrzebujesz pomocy finansowej możesz również zwrócić się do wybranej fundacji.