JAK OTRZYMAĆ ZLECENIE NA ZAOPATRZENIE W SPRZĘT ORTOPEDYCZNY I ŚRODKI POMOCNICZE?

W pierwszej kolejności należy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu po skierowania do ortopedy, chirurga lub specjalisty rehabilitacji (Skierowanie do Poradni Ortopedycznej/Chirurgicznej/Rehabilitacyjnej). Lekarz specjalista po konsultacji wystawia zlecenie na wyroby medyczne ze wskazaniem na rodzaj i kod zaopatrzenia. Ważne, aby kod prawidłowo odzwierciedlał poziom amputacji, dlatego ich wykaz przedstawiamy poniżej:

Proteza tymczasowa podudzia

 • B.01.01 – Proteza tymczasowa podudzia przy mobilności* na poziomie 1 lub 2 – 4 000 zł
 • B.01.02 – Proteza tymczasowa podudzia przy mobilności* na poziomie 2 lub 3 – 6 000 zł
 • B.07.01 – Wymiana linera w protezie tymczasowej lub ostatecznej podudzia – 1 500 zł

Proteza ostateczna podudzia

 • B.03.01 – Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności* na poziomie 1 lub 2 – 5 000 zł
 • B.03.02 – Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności* na poziomie 2 lub 3 – 7 000 zł
 • B.03.03 – Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności* na poziomie 3 lub 4 – 10 000 zł
 • B.04.01 – Wymiana leja w protezie tymczasowej podudzia – 2 000 zł
 • B.05.01 – Wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia – 2 500 zł
 • B.07.01 – Wymiana linera w protezie tymczasowej lub ostatecznej podudzia – 1 500 zł
 • Z.03.01 – Pończocha kikutowa materiałowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy lub podudzia lub uda do 6 sztuk lub pończocha kikutowa silikonowa – 45 zł za sztukę pończocha materiałowa lub 250 zł za pończochę silikonową

Proteza tymczasowa uda

 • C.01.01 – Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności* na poziomie 1 lub 2 – 5 000 zł
 • C.01.02 – Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności* na poziomie 2 lub 3 – 8 000 zł
 • C.01.03 – Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności* na poziomie 3 lub 4 – 8 000 zł
 • C.05.01 – Wymiana leja w protezie tymczasowej uda – 2 000 zł
 • C.07.01 – Wymiana linera w protezie tymczasowej lub ostatecznej uda – 2 500 zł

Proteza ostateczna uda

 • C.03.01 – Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności* na poziomie 1 lub 2 – 9 000 zł
 • C.03.02 – Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności* na poziomie 2 lub 3 – 14 000 zł
 • C.03.03 – Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności* na poziomie 3 lub 4 – 20 000 zł
 • C.06.01 – Wymiana leja w protezie ostatecznej uda – 3 500 zł
 • C.07.01 – Wymiana linera w protezie tymczasowej lub ostatecznej uda – 2 500 zł
 • Z.03.01 – Pończocha kikutowa materiałowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy lub podudzia lub uda do 6 sztuk lub pończocha kikutowa silikonowa – 45 zł za sztukę pończocha materiałowa lub 250 zł za pończochę silikonową

Proteza ostateczna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym

 • D.01.01 – Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności* na poziomie 1 lub 2 – 14 000 zł
 • D.01.02 – Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności* na poziomie 2 lub 3 – 30 000 zł
 • D.01.03 – Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności* na poziomie 3 lub 4 – 35 000 zł
 • D.02.01 – Wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym przy mobilności* na poziomie 1-4 – 4000 zł

Proteza częściowa dłoni

 • E.01.01 – Proteza bierna kosmetyczna w obrębie ręki – 12 500 zł

Pacjent ma prawo ubiegać się o wyżej opisane dofinansowanie co 3 lata. W uzasadnionych
przypadkach osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności mogą ubiegać się
o refundację przed upływem 3 lat.

Proteza przedramienia

 • F.01.01 – Proteza bierna kosmetyczna w obrębie przedramienia – 4 500 zł
 • F.02.01 – Proteza bierna robocza z końcówką roboczą w obrębie przedramienia – 7 500 zł
 • F.03.01 – Proteza czynna w obrębie przedramienia – 10 000 zł
 • F.10.01 – Rękawica kosmetyczna – 1 500 zł
 • F.11.01 – Ręka bierna kosmetyczna – 1 700 zł
 • F.12.01 – Końcówka chwytna bierna robocza – 3 000 zł
 • F.13.01 – Liner przedramienia lub ramienia – 2 500 zł
 • F.14.01 – Wymiana leja w protezie przedramienia lub ramienia – 4 000 zł
 • F.16.01 – Wymiana zawieszenia protezy czynnej przedramienia – 1 000 zł
 • Z.03.02 – Pończocha kikutowa materiałowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie przedramienia lub ramienia, lub całej kończyny górnej do 6 sztuk lub pończocha kikutowa silikonowa – 35 zł za sztukę pończocha materiałowa lub 200 zł za pończochę silikonową

Proteza ramienia

 • F.04.01 – Proteza bierna kosmetyczna w obrębie ramienia – 7 500 zł
 • F.05.01 – Proteza bierna robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia – 10 000 zł
 • F.06.01 – Proteza czynna z końcówką roboczą w obrębie ramienia z łokciem mechanicznym – 15 000 zł
 • F.10.01 – Rękawica kosmetyczna – 1 500 zł
 • F.11.01 – Ręka bierna kosmetyczna – 1 700 zł
 • F.12.01 – Końcówka chwytna bierna robocza – 3 000 zł
 • F.13.01 – Liner przedramienia lub ramienia – 2 500 zł
 • F.14.01 – Wymiana leja w protezie przedramienia lub ramienia – 4 000 zł
 • F.17.01 – Wymiana zawieszenia protezy czynnej ramienia – 2 000 zł
 • Z.03.02 – Pończocha kikutowa materiałowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie przedramienia lub ramienia, lub całej kończyny górnej do 6 sztuk lub pończocha kikutowa silikonowa – 35 zł za sztukę pończocha materiałowa lub 200 zł za pończochę silikonową

Proteza po wyłuszczeniu w stawie barkowym

 • F.07.01 – Proteza bierna kosmetyczna całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego – 10 000 zł
 • F.08.01 – Proteza bierna robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego – 12 000 zł
 • F.09.01 – Proteza czynna z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego – 14 000 zł
 • F.10.01 – Rękawica kosmetyczna – 1 500 zł
 • F.11.01 – Ręka bierna kosmetyczna – 1 700 zł
 • F.12.01 – Końcówka chwytna bierna robocza – 3 000 zł
 • F.15.01 – Wymiana kapy barkowej w całej protezie kończyny górnej – 4 500 zł

Zlecenie należy potwierdzić w Narodowym Funduszu Zdrowia. Można pisemnie upoważnić konkretną osobę do poświadczenia lub wysłać wniosek pocztą załączając kopię dowodu osobistego i kopię ubezpieczenia zdrowotnego.