zawieszenie podciśnieniowe

Sposób działania:
Mocowanie na podciśnienie – kikut wraz z lejem silikonowym wypełnia całkowicie lej protezowy w którym zamontowany jest zawór podciśnieniowy protetyczny. Podczas wkładania kikuta do leja protezowego następuje całkowite wypchnięcie powietrza z leja (poprzez zawór podciśnieniowy). W ten sposób powstaje podciśnienie które doskonale przytrzymuje protezę na kikucie. Jej zdjęcie możliwe jest po naciśnięciu specjalnego przycisku znajdującego sie na zaworze podciśnieniowym.

Pokzaję wszystkie 3 produkty