3R92 z pneumatycznym sterowaniem fazy wymachu

STOPIEŃ MOBILNOŚCI: 3 + 4

GWARANCJA: 12 miesięcy

MOŻLIWOŚĆ TESTOWANIA: TAK

MAKS. CIĘŻAR CIAŁA: 125 kg

 

 

Przegub wyróżnia się hamulcem pneumatycznym, który działa pod wpływem przyłożonego obciążenia pacjenta, natomiast przy pełnym obciążeniu przodostopia automatycznie się włącza, dzięki czemu nie jest konieczne fizjologiczne podniesienie biodra w celu uruchomienia fazy wymachu. Tym samym umożliwia naturalny ruch przy wysokim bezpieczeństwie fazy podporu.