STOPIEŃ MOBILNOŚCI: 2

GWARANCJA: 36 miesięcy lub opcjonalnie 50 miesięcy

MOŻLIWOŚĆ TESTOWANIA: NIE

MAKS. CIĘŻAR CIAŁA: 136 kg

Staw kolanowy jest sterowany elektronicznie dzięki oprogramowaniu, które w czasie rzeczywistym dostosowuje pracę kolana do potrzeb użytkowania. W obrębie kolana znajdują się czujniki, które 1000 razy na sekundę badają zachowanie się wybranych części kolana, na tej podstawie mikroprocesor steruje prędkością pracy i zgięciem. Przegub przeznaczony jest dla pacjentów mało i średnio aktywnych poruszających się chodem naprzemiennym w terenie.