Planowe wyłuszczenia w obrębie stawu biodrowego należą do rzadkości, stosowane są praktycznie tylko ze wskazań onkologicz-nych i przy bardzo rozległych urazach. Nawet w takich przypadkach należy dążyć do przygotowania kikuta do protezy, do czego wykorzystuje się obszerny płat tylny oparty na mięśniu pośladkowym wielkim.

proteza przy wyluszczeniu w satwie biodrowym 05a

Proteza przy amputacji składa się z:
1. Kosza biodrowego
2. Stawu biodrowego
3. Stawu kolanowego
4. Elementów modularnych
5. Stopy protezowej
6. Pokrycia kosmetycznego

W tym przypadku wykonywany jest kosz biodrowy z wlaminowaną płytką, do której jest zamontowany staw biodrowy. Następnie montowane są elementy modularne, staw kolanowy, stopa protezowa. Całość pokryta jest miękką pianką ciałopodobną na wzór zdrowej kończyny pacjenta.

Tego rodzaju zaopatrzenie jest dość trudne do wykonania. Trzeba umiejętnie „zgrać ze sobą” trzy stawy: biodrowy, kolanowy, skokowy nie zapominając o najważniejszej rzeczy czyli koszu biodrowym, dlatego też osoba która podejmuje się wykonania takiego zaopatrzenia musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Wbrew powszechnej opinii na protezie tego typu można poruszać się bez użycia kul. Wymaga to jednak wiele pracy, zaangażowania i przede wszystkim dobrego wykonania kosza biodrowego i odpowiedniego doboru elementów.