3R90 z mechanicznym elementem wyrzutni

STOPIEŃ MOBILNOŚCI: 1 + 2

GWARANCJA: 12 miesięcy

MOŻLIWOŚĆ TESTOWANIA: TAK

MAKS. CIĘŻAR CIAŁA: 125 kg

 

Przegub wyróżnia się hamulcem, który działa pod wpływem przyłożonego obciążenia pacjenta, natomiast przy pełnym obciążeniu przodostopia automatycznie się włącza, dzieki czemu nie jest konieczne fizjologiczne podniesienie biodra w celu uruchomienia fazy wymachu. Tym samym umożliwia naturalny ruch przy wysokim bezpieczeństwie fazy podporu.